MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Dotazník sexuálneho zdravia muža IIEF - 5

Hodnotenie

Vyplnením tohoto dotazníka si môžete sám zistiť, či netrpíte určitým stupňom erektilnej dysfunkcie. Pri každej otázke zvoľte len jednu odpoveď.

Pri odpovediach berte do úvahy obdobie posledných troch mesiacov.

V prípade, že Vaše skóre bude menej ako 21 bodov, mohlo by sa jednať o určitý stupeň erektilnej dysfunkcie, ktorý by bolo vhodné prekonzultovať s lekárom.

Celkové skóre:
menej ako 10 = závažná erektilná dysfunkcia
10 - 15 = stredne závažná erektilná dysfunkcia
16 - 20 = mierne závažná erektilná dysfunkcia
21 - 25 = žiadna erektilná dysfunkcia

Dotazník bol validizovaný Urologickou klinikou LKUK vo FNsP L.Dérera v Bratislave