MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Cukrovka (diabetes mellitus) a libido

Diabetes mellitus primárne zhoršuje erektivitu muža, ale sekundárne môže mať negatívny vplyv aj na libido. Obavy zo zlyhania erekcie totiž väčšinou do istej miery tlmia chuť na sex. Môžem so svojej praxe potvrdiť, že chýbanie libida je jedným z najčastejších sexuálnych problémov, s ktorými chodia pacienti na sexuologickú ambulanciu.

Zníženie libida môže mať viaceré príčiny, či už telesné, alebo psychické. Úlohou sexuologického vyšetrenia je zistiť, o akú príčinu sa jedná a doporučiť optimálny spôsob liečby pre konkrétneho pacienta.

Z telesných príčin je potrebné vylúčiť alebo potvrdiť hormonálne poruchy, medzi ktoré patrí aj nízka hladina mužského pohlavného hormónu- testosterónu. Preto je súčasťou sexuologického vyšetrenia vyšetrenie krvi na hormóny a samozrejme vyšetrenie glykémie.

Najčastejšie psychické problémy spôsobujúce zníženie libida sú stres, únava, depresie, strach a obavy. V praxi sa ovšem najčastejšie stretávame s kombinovanými, telesne aj psychicky podmienenými poruchami libida.

Niektoré lieky, napríklad niektoré antihypertenzíva (na liečbu vysokého krvného tlaku), psychofarmaká (na liečbu psychických porúch) pôsobia tlmivo na mozog a znižujú libido. Marihuana tiež znižuje hladinu testosterónu, alkohol poškodzuje nervy a funkciu pečene, čím nepriamo zvyšuje hladiny ženských hormónov- estrogénov a znižuje libido.

Spomínam si zo svojej praxe sexuológa, urológa na prípady, kedy práve problémy so znížením libida, únavnosť a časté močenie priviedli pacienta na moju ambulanciu a tu sme vyšetrením krvi potvrdili, že pacient má nepoznaný diabetes mellitus.

Záverom treba zdôrazniť, že oblasť sexuality a sexuálnych problémov nie je jednoduchá, ale neobyčajne komplikovaná. Preto treba v tejto oblasti myslieť na všetky možné súvislosti. Našťastie máme dnes k dispozícii veľmi účinné spôsoby liečby, takže vieme pomôcť prakticky každému pacientovi, ktorý má sexuálne problémy.