MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Erektilná dysfunkcia a cukrovka (diabetes mellitus)

Erektilná dysfunkcia (ED) sa u diabetikov vyskytuje 2-5 krát častejšie ako u mužov nediabetikov. Je oveľa častejšia ako ďalšie závažné komplikácie diabetu - poškodenie očnej sietnice (retinopatia) a poškodenie obličiek (nefropatia). U triadsiatnikov je výskyt ED asi 25%, u päťdesiatnikov vyše 50% a u šesťdesiatnikov až 75% diabetikov má ED. Je zaujímavé, že sa nezistili súvislosti medzi dĺžkou trvania diabetu, jeho závažnosťou, kvalitou liečby a objavením sa diabetickej ED. ED u diabetikov vzniká priemerne o 10- 15 rokov skôr ako v rovnakej skupine nediabetikov.

V niektorých prípadoch ED vznikne niekoľko rokov po zistení diabetu, niekedy vzniká prechodná ED v období metabolickej dekompenzácie diabetu pri nedostatočnej liečbe. Dôležité je, že ED môže byť prvým prejavom nepoznaného diabetu. Môžem zo svojej sexuologickej praxe potvrdiť, že vrámci vyšetrenia sexuálnych problémov často prídeme pri vyšetrení glykémie na to, že sa jedná o novozistený diabetes.

Vieme, že normálna funkcia nervocievneho systému a dobrá psychika sú predpokladom dobrej erektivity. Na vzniku diabetickej ED sa podieľajú nasledovné cievne, nervové a psychologické faktory.

Postihnutie tepien penisu aterosklerotickými zmenami a diabetickou mikroangiopatiou obmedzuje dostatočný prívod krvi do toporivých telies penisu. Diabetické poškodenie nervov (demyelinizácia), ktoré riadia erektilnú funkciu penisu spôsobuje, že sa pri erotickej stimulácii neuvoľňuje na nervových zakončeniach dostatočné množstvo účinných látok (neurotransmiterov) potrebných na uvoľnenie hladkého svalstva ciev toporivých telies a nedochádza k dostatočnému zväčšeniu objemu toporivých telies.

Negatívne psychologické faktory vyplývajú z životných a zdravotných problémov chronicky chorých- diabetikov. Najčastejšie sa vyskytujú pocity strachu, depresie a vlastné podceňovanie. Na psychiku negatívne vplýva aj ťažká a nie vždy úspešná liečba diabetu.

V súčasnosti došlo k zavedeniu novej úspešnej liečby ED, ktorá má svoje výhody špeciálne u skupiny pacientov diabetikov. Z pohľadu diabetika je dôležité, že nie je potrebné obmedzenie príjmu potravy, tabletka je účinná po jedle, rovnako ako nalačno. Nie je obmedzenie ani primeraného množstva alkoholu. Pacienti oceňujú aj rýchly nástup účinku už do 30 minút po užití, nie je potrebné pravidelné dennodenné užívanie. Tabletka im umožňuje návrat normálneho sexuálneho života, bez zaťažujúcej a obmedzujúcej potreby plánovania intímnych chvíľ. Je potvrdená vysoká účinnosť tabletky u širokého spektra pacientov, bez ohľadu na vek, aj s inými sprievodnými ochoreniami- týka sa to aj pacientov diabetikov, u ktorých je potvrdená vysoká účinnosť, liek je dobre tolerovaný mužmi s diabetom. Tabletka zlepšuje erektilnú funkciu bez ohľadu na typ diabetu, prítomosť cievnych komplikácií, bez ohľadu na spôsob liečby diabetu.

Žiaľ, napriek vysokej úspešnosti liečby sexuálnych problémov, len jeden z desiatich pacientov s ED ide za lekárom, aby riešil svoj problém. Pacienti sa buď hanbia, sú nedostatočne informovaní, nevedia, že máme k dispozícii účinné spôsoby liečby, alebo majú obavy z vyšetrenia. Treba zdôrazniť, že na sexuologické vyšetrenie pacient nepotrebuje žiadne doporučenie, treba len nájsť odvahu. Vyšetrenie nie je bolestivé, ani zaťažujúce, diskrétnosť je samozrejme zaručená.