MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Erektilná dysfunkcia a vek

OTÁZKA: Som vo vyššom veku a s tým asi súvisia aj moje ťažkosti s erekciou. Je možné prísť k vám na vyšetrenie aj bez odporučenia svojho lekára? Záleží mi na diskrétnosti vyšetrenia. Alebo sa s tým mám zmieriť?

Niektorí muži žijú v mylnom presvedčení, že problémy s erekciou sú prirodzeným dôsledkom starnutia. Je síce pravda, že so stúpajúcim vekom rastie aj percentuálny výskyt erektílnych porúch, ale je to dôsledok toho, že starší muži mávajú častejšie iné zdravotné problémy, ktoré majú za následok poruchy erekcie. Sú to napríklad ochorenia srdca a cukrovka. Starší muži užívajú tiež častejšie lieky, ktorých vedľajší účinok je zhoršenie sexuálnych funkcií.

S pribúdajúcim vekom možno očakávať určité zmeny v sexuálnom živote, ktoré treba pokladať za prirodzené. Je to napríklad fakt, že na dosiahnutie erekcie treba o niečo dlhší čas, alebo je potrebné viac priamej fyzickej stimulácie. Toto treba ovšem pokladať za normálne zmeny.

Teda poruchy erekcie nemožno v žiadnom prípade pokladať za nevyhnutný dôsledok starnutia. Sexualita nemá expiračnú dobu, po ktorej už nefunguje !

Na sexuologické vyšetrenie pacient potrebuje odporučenie lekára. Je potrebné nabrať odvahu a navštíviť obvodného lekára. V súčasnosti máme k dispozícii také účinné lieky, že vieme pomôcť prakticky každému pacientovi. Netreba mať obavy ani z vyšetrenia- vyšetrenie nie je zaťažujúce ani bolestivé. Jeho účelom je doporučiť pacientovi optimálny spôsob liečby, ktorý mu vyhovuje a s ktorým sám súhlasí. Diskrétnosť vyšetrenia je samozrejme zaručená.