MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Erektilná dysfunkcia - príčiny

OTÁZKA: Aké sú príčiny erektílnej dysfunkcie?

V úvode je potrebné si objasniť podstatu tejto poruchy. Dosť hanlivý názov je impotencia, tento v odbornej literatúre nahrádza novší názov erektilná dysfunkcia. Znamená to stav, keď muž nemôže dosiahnuť erekciu (stoporenie) potrebnú pre pohlavný styk.

Muža môže postihnúť krátkodobá erektilná dysfunkcia, ak je rozrušený, niečo ho trápi, prípadne požil väčšie množstvo alkoholu. Tento druh erektilnej dysfunkcie býva pomerne bežný.

Ovšem asi jedna desatina mužov má problémy s trvalou, alebo chronickou erektilnou dysfunkciou. Musíte si uvedomiť, že nie ste sám so svojím problémom a že pokroky v liečbe erektilnej dysfunkcie, ktoré zaznamenala medicína v poslednom desaťročí, umožňujú vyriešiť tento problém prakticky v každom prípade.

Erekciu nedosiahne muž len tým, že ju chce dosiahnuť. Dôležitá je súhra pokynov z mozgu, nervových impulzov, svalových reakcií, hladiny hormónov a dostatočného krvného prítoku. K ztoporeniu penisu dochádza potom, keď sa na povely z mozgu rozšíria prívodné tepny, krv následne naplní dve toporivé hubovité telesá v tele penisu. Po naplnení tieto telesá ztvrdnú a ich obal sa napne.

Sú dva druhy erektilnej dysfunkcie: organická a psychogénna.
Organická erektilná dysfunkcia vzniká vtedy, keď nejaká choroba, operácia alebo úraz poškodia cievy alebo nervy zásobujúce penis, alebo narušia hormonálnu rovnováhu tela. Tiež sa môže jednať o nežiadúci účinok podávania niektorých liekov.
Psychogénna erektilná dysfunkcia môže byť spôsobená strachom, stresom, rozčúlením, alebo sklamaním. Často je spôsobená "obavami zo zlyhania" - obavami muža, že pri styku nedosiahne uspokojenie partnerky.

Ešte koncom 70-tych rokov sa predpokladalo, že psychické problémy sú príčinou až u 90% prípadov erektilnej dysfunkcie. Vďaka moderným diagnostickým metódam dnes vieme, že minimálne polovica všetkých prípadov erektilnej dysfunkcie je spôsobená organickými príčinami. Často sa jedná o súčasné pôsobenie oboch faktorov.

Diagnostika a liečba erektilných dysfunkcií spadá do starostlivosti odborníka- andrológa. Tento potrebuje najprv určiť príčinu Vašej erektilnej dysfunkcie, aby mohol doporučiť najúčinnejší spôsob liečby. Obvyklý spôsob je, že lekár pomocou otázok zistí, ako došlo k vzniku poruchy a potom Vás vyšetrí. Vyšetrenie nie je zaťažujúce, netreba sa ho obávať.

V liečbe sa postupuje od osvedčených tabletiek, cez injekcie spôsobujúce bezprostrednú erekciu, prípadne niekedy sa využívajú podtlakové (vákuové) pumpy. Takto sa dosiahne úprava u prevažnej časti pacientov. V ojedinelých indikovaných prípadoch je k dispozícii chirurgická liečba- operácie na cievach penisu, implantácie vystužujúcich protéz.