MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Mužský prechod

OTÁZKA: Existuje prechod aj u mužov? Ak áno, kam sa má obrátiť o radu muž v takomto veku, ak mu ubúda mužských síl?

U ženy znamená prechod (klimaktérium) dosť presne ohraničené zastavenie funkcie pohlavných žliaz, predovšetkým vaječníkov, ktoré prestanú produkovať vajíčka. Takto dochádza k hormonálnym zmenám a sekundárne aj k psychickým prejavom, ktoré často pozorujeme u žien v tomto veku.

U muža takáto náhla zmena neexistuje. Ide tu vždy, s postupujúcim vekom, k pozvoľným zmenám vo funkcii orgánov. Predovšetkým nastáva určité zníženie hormonálnej činnosti. Nejedná sa však o náhlu zmenu, preto sa na ňu môže organizmus lepšie adaptovať. Produkcia mužských zárodočných buniek sa pritom môže zachovať až do vysokého veku.

O mužskom prechode sa často hovorí v súvislosti s poklesom pohlavnej výkonnosti a zvlášť sexuálnej apetencie- libida. Je dokázané, že u väčšiny mužov nastáva po päťdesiatke mierny úbytok sexuálneho záujmu aj sexuálnej schopnosti. Nebolo by však správne pripisovať tento úbytok iba na vrub zmien v organizme, napríklad hormonálneho pôvodu. Je potrebné zobrať do úvahy psychologické momenty. Muž býva v tomto veku obvykle na vrchole svojich tvorivých síl. Dosiahol určité postavenie v zamestnaní, niekedy má zodpovedné funkcie, čo všetko ho naplno zamestnáva, takže mu neostáva často až toľko času na intímne záležitosti, ktoré preto ustupujú buď dočasne, alebo trvalo do pozadia. Treba si uvedomiť, že medzi oboma pohlaviami je podstatný rozdiel aj vo fyziologickom základe: u ženy zaniká v prechode schopnosť mať deti. Ide teda o kvalitatívnu zmenu, o prestavbu hormonálnych funkcií a s tým súvisí aj známe krízové psychické obdobie. U muža k ničomu takému nedochádza, ide len o kvantitatívne zmeny, o postupné a plynulé spomaľovanie a obmedzovanie niektorých činností organizmu s postupujúcim vekom.

Moderná sexuológia pozná viaceré účinné spôsoby, ako mužom v takýchto problémoch pomôcť. A že je takýchto problémov v populácii veľa, o tom nás presviedčajú počty pacientov, ktorí sa obracajú k nám o pomoc. Treba len nájsť odvahu otvorene sa o tom doma porozprávať a nájsť si cestu k sexuológovi.