MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Onania

OTÁZKA: Je onania škodlivá?

Sexuálnu energiu možno prirovnať k tlaku pary v tlakovom hrnci, ktorá, keď sa nahromadí, uvoľní sa ventilom. Jedným z možných spôsobov uvoľnenia sexuálnej energie je práve onania. Z historického pohľadu sa názory na ňu menili. Dnes z pohľadu modernej medicínskej disciplíny, ktorou je súčasná sexuológia, považujeme otázku škodlivosti onanie za archaickú a prekonanú.

V minulosti bola onania považovaná za škodlivú pre zdravie, vtedajšia zdravotno- výchovná literatúra ju považovala za príčinu všetkých možných ťažkostí, od bolestí hlavy, cez vysýchanie miechy, až po úplné zblbnutie a impotenciu.

Podľa súčasných názorov odborníkov onania nie je škodlivá a za určitých okolností patrí medzi normálne ľudské sexuálne správanie. Za škodlivú, alebo chorobnú považujeme onaniu vtedy, keď ju človek uprednostňuje pred inými dostupnými spôsobmi uspokojovania pohlavného pudu a stáva sa hlavným spôsobom uspokojenia.

U dospievajúcich ju považujeme za normálny znak vývoja. V dobe dospievania je totiž hladina mužských sexuálnych hormónov najvyššia a sexuálne centrá v mozgu najcitlivejšie. Pokiaľ muži najčastejšie onanujú okolo dvadsiatich rokov veku, ženy okolo tridsaťpäť až štyridsať rokov. Ženská sexuálna žiadostivosť vrcholí totiž práve v tomto životnom období.

Zo sexuologického hľadiska považujeme onaniu za vhodný spôsob uvoľnenia sexuálneho napätia napríklad v tehotenstve, šestonedelí manželky, ale aj pri dlhšom odlúčení alebo vážnejšom ochorení jedného z partnerov. Určite mi dáte za pravdu, že je to vhodnejší spôsob, ako vyhľadávanie náhodných mimomanželských stykov. Vylučuje riziko nákazy pohlavnou chorobou, riziko nežiadúceho tehotenstva a potratu.

Pocity viny a depresie, ktoré sa často spájajú s onaniou, treba pokladať za zbytočné a neodôvodnené. Niektoré techniky autostimulácie a vzájomnej stimulácie partnerov využívame s úspechom v sexuologickej liečbe, napríklad pri predčasnom výrone semena. Vzájomné objavovanie citlivých miest na tele a spôsobov ich stimulácie je cesta, ktorá vedie k dosiahnutiu sexuálneho uspokojenia partnerov, ktorí majú problémy s dosiahnutím orgazmu.

Čo záverom? Snáď známy výrok nemeckého psychoanalytika Freuda: "Dámy a páni, každý z nás najmenej raz v živote onanoval, a kto to popiera, ten onanuje dosiaľ !"

Dnes, poučení modernými sexuologickými výskumami, môžeme povedať, že je to za určitých okolností chovanie prospešné a toto tvrdenie sa týka oboch pohlaví. Techniky tohto spôsobu uvoľnenia sú pomerne pestré, nie je výnimočné ani používanie rôznych mechanických pomôcok z ponuky sex- shopu.