MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Po štyridsiatke

OTÁZKA: Akú životosprávu by ste odporučili vaším čitateľom po štyridsiatke?

Po štyridsiatke je človek stále na vrchole psychických a fyzických síl, zriedka si pripúšťa, že to tak nemusí byť ďalej. Každý vek má svoje špecifiká, aj kondícia sa s vekom mení. Preto po štyridsiatke treba dávať väčší pozor na správnu životosprávu.

Odporučuje sa venovať niektorému druhu športu, a to najmenej trikrát týždenne po tridsať minút. Najvhodnejšie na čerstvom vzduchu. So zlepšením fyzickej kondície ide ruka v ruke celkové vyrovnanie osobnosti, psychiky.

Treba dávať pozor na udržanie hmotnosti, neprejedať sa. Treba si uvedomiť, že aj alkohol obsahuje veľké množstvo kalórií- toľko ako tuk. Potrebné je viac čerstvého ovocia a zeleniny, strukovín. Stravovanie má byť pravidelné, treba si nájsť čas na pokojné najedenie- náhlenie a nepravidelnosť sa vypomstia.

Plánovať si prácu, postupne si stanoviť poradie dôležitosti cieľov. Pre regeneráciu síl je potrebný dostatočný spánok, v približne rovnakú hodinu, aby sa nenarušil biorytmus. Nefajčiť- v USA sa všeobecne akceptuje, že fajčí už len "stupid" (blbec).

Pestovať tolerantné a priateľské vzťahy v rámci rodiny aj pracoviska. Nerobiť inému to, čo nechceme, aby robili nám. Venovať sa svojím koníčkom a záľubám.

V sexuálnom živote sa snažiť o harmóniu a pravidelnosť. Sexualita je prirodzenou stránkou života, dobré vzájomné poznanie partnerov aj v tejto oblasti prispieva k vzájomnému uspokojeniu. Človek je tým spokojnejší, čím viac šťastia a spokojnosti vie dať iným.

Treba byť opatrnejší na zdravotné problémy. U žien nezabudnúť na pravidelné kontroly u gynekológa a mesačné samovyšetrovanie prsníkov, u mužov by malo byť rovnako prirodzené pravidelné samovyšetrovanie semenníkov. Tak sa dá predísť mnohým vážnym chorobám.