MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Pohlavná choroba

OTÁZKA: Obávam sa, či som sa nenakazil nejakou pohlavnou chorobou. Dôvody môjho podozrenia by som nechcel na tomto mieste rozvádzať. Môžete mi poradiť, čo mám robiť?

Obava z nákazy pohlavnou chorobou stavia situáciu vždy do vážneho svetla. Každé podozrenie na pohlavnú chorobu treba dôkladne vyšetriť a až do potvrdenia negativity vyšetrení treba vylúčiť akúkoľvek možnosť prenosu pohlavnej choroby na inú osobu ! Tým predídete možným ďalším problémom, či už zdravotným, alebo aj právnym. Verím, že vás straším zbytočne a vaše obavy vylúčime, ale treba zdôrazniť aj skutočnosť, že neliečené, alebo neodborne a nedostatočne liečené pohlavné choroby sú často príčinou neplodnosti. Potom sú už výčitky zbytočné...

Vzhľadom na to, že dnes poznáme okrem "klasických" pohlavných chorôb aj ďalšie sexuálne prenosné choroby, na ktoré staré osvedčené lieky už nezaberajú, musím vám doporučiť čo najskôr návštevu u odborného lekára ?urológa alebo dermatovenerológa. U nás v Andrologickej ambulancii v Diagnosticko preventívnom centre, sa robia vyšetrenia na celé spektrum sexuálne prenosných ochorení, najmodernejšími metódami, ktoré sú akceptované v Európskej únii. Nemá zmysel robiť vyšetrenie napríklad na kvapavku a neurobiť testy na všetky ostatné sexuálne prenosné ochorenia, napríklad chlamýdie, ureaplazmy a mykoplazmy. Na vyšetrenie treba prísť ráno, od 8.hodiny a to pred vymočením !