MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Safer sex - bezpečný sex

OTÁZKA: Poprosil by som o bližšie vysvetlenie pojmu safer sex.

Na problematiku tzv. bezpečného, alebo bezpečnejšieho sexu ( angl. safer sex ) sa v našich masmédiách v súvislosti s AIDS relatívne často poukazuje, ale konkrétne informácie sú stále v pozadí. Pod pojmom bezpečný sex rozumieme také správanie, ktoré zamedzuje prenos víru HIV.

V prevencii AIDS sa stále zdôrazňuje predovšetkým vernosť. Ovšem vernosť nie je žiadnou ochranou v prípade, ak je váš partner nosičom víru HIV.

Ochrana pred nákazou AIDS spočíva už vo voľbe partnera. Váš partner alebo partnerka je tým bezpečnejší vo vzťahu k AIDS, čím je jeho spôsob života vzdialenejší rizikovým faktorom. Ak vylúčime dnes už vzácne riziko nákazy infikovanou krvnou transfúziou, potom sú všetky ďalšie rizikové faktory celkom dobre rozpoznateľné.

Zásada prvá: žiadny styk s ľuďmi, o ktorých nič, alebo takmer nič nevieme! Žiadne intímne styky s láskami na prvý pohľad. Toto romantické laškovanie si mohli dovoliť milenci v dobe, ktorá predchádzala objaveniu AIDS. Treba ovšem povedať, že aj keď z klasických pohlavných chorôb taká hrôza nešla, dá sa zomrieť aj na kvapavku, alebo syfilis!

Podľa čoho poznáme príslušníkov rizikových skupín ? Narkomana, ktorý si pichá drogu do žíl, poznáme podľa vpichov na končatinách, svoj životný štýl sotva utají pred okolím. Teda žiadny styk s takýmto typom narkomana!

Ďalšou rizikovou skupinou sú vysoko promiskuitní ľudia ( promiskuita= časté striedanie sexuálnych partnerov). Teda predovšetkým prostitútky a prostitúti. Ak je vám niekto ochotný poskytnúť sex za peniaze, poskytuje ho určite mnohým ďalším ľuďom. Podobne partner alebo partnerka, ktorý nápadne ľahko súhlasí s pohlavným stykom, nepatrí zrejme k najbezpečnejším.

Najnebezpečnejšími transportnými tekutinami víru HIV sú krv a ejakulát. Menej nebezpečnými, ale možnými sú sliny, pošvový sekrét a pot. Každý kontakt transportných tekutín so sliznicami, odierkami, alebo akýmikoľvek krvnými poraneniami je možná cesta prenosu víru. Vôbec nie je dôležité, cez ktorú sliznicu alebo časť tela sa uskutoční prenos.

Zvlášť nebezpečný je rektálny a orálny styk. Tu pravidelne dochádza k poraneniam sliznice konečníka, čím sa otvára cesta infekcii. Podobne je rizikový kontakt ejakulátu s ústnou sliznicou. Preto ak nie sme si istí partnerovou HIV negativitou, nesmieme pripustiť styk bez prezervatívu!

A čo bozk? Obyčajný bozk nie je nebezpečný. Myslíme "suchý" bozk na pery, alebo tvár. Vlhý bozk s kontaktom slizníc, tzv. francúzsky je rizikový a rozhodne by sa nemal poskytovať pri bežnom stretnutí.