MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Sexualita vo vyššom veku

Všeobecne je známe znižovanie frekvencie stykov s pribúdajúcim vekom manželov, uvádza sa 6 najčastejších príčin: 1. monotónnosť , zovšednenie opakujúceho sa styku, 2. prílišná zamestnanosť a starosti o ekonomické zabezpečenie, 3. duševná alebo telesná únava, 4. abúzus potravy a nápojov, 5. telesné a duševné poruchy muža alebo partnerky a 6. obavy pred sexuálnou aktivitou vyplývajúce z niektorej z predchádzajúcich príčin.

S pribúdajúcim vekom manželia prikladajú väčší význam ako frekvencii intímnych stykov skôr kvalite vzťahu- teda vzájomnej dôvere, tolerancii, opore, trvácnosti citového vzťahu.

Mladým ľuďom sú vzdialené a málo dôležité predstavy o zmenách sexuálneho správania, ktoré ich očakávajú v staršom veku. Avšak vo vyššom veku si väčšina ľudí začína uvedomovať, že nastávajú určité zmeny v ich sexuálnom živote. Tie ženy a muži, korí si uvedomia prirodzenú povahu týchto zmien sa s nimi ľahšie vyrovnajú. Iní ich sledujú s obavami a často sú hlboko znepokojení. Starnúci ľudia oboch pohlaví môžu mať obavy z odmietnutia partnerom a z vyvíjajúcich sa problémov v sexuálnom živote.

Zdrojom pocitov neistoty a frustrácie starnúcich ľudí je práve prevládajúci mýtus o strate sexuality so starnutím.
Človek ale potrebuje od skorého vývinu až do smrti dôverný vzťah, dotyky, pohladenie, pozornosť iných, lásku, pocit dôstojnosti a sebaúcty, intelektuálny rozvoj a všeobecné medziľudské vzťahy. Tieto potreby a ich napĺňanie môžu byť vo vyššom veku dokonca dôležitejšie ako iné potreby a vzťahy, ktoré rokmi zanikajú.

Mýty o sexualite vo vyššom veku
Mnohí ľudia sa vzdávajú v staršom veku vlastnej sexuality. Tieto zmeny sexuálnej identity najčastejšie začínajú okolo päťdesiatky, niekedy aj neskôr. Objavujú sa vtedy, keď si človek vo väčšej alebo menšej miere uvedomí, že začína stárnuť. Položme si otázku: "Prečo je v dnešnej spoločnosti mýtus, že sex vo vyššom veku je tabu ?" Je na to niekoľko vysvetlení. Spoločnosť je stále ovplyvnená filozofiou, že sexualita je nevyhnutne spojená s plodením. Takáto filozofia stavia potom starších ľudí, ktorých vyhliadky na splodenie dieťaťa sú nereálne, do polohy asexuálnych bytostí, v ktorých veku sa "už nepatria" sexuálne prejavy.

Spoločnosť potláča sexualitu starších ľudí tým, že príliš zameriava pozornosť na mladých. Médiá už tradične spájajú zamilovanosť, lásku a sex s mladosťou, akoby tieto boli len výsadou mladých. Z toho vyplýva nepochopenie spoločnosti k sexuálnym potrebám starších ľudí. Nemôžeme sa potom čudovať, že u starších ľudí vidíme len zriedkavo prejavy náklonnosti ako objatie, bozk alebo držanie za ruky.

V takomto prostredí, keď spoločnosť odmieta práva na sexuálne prejavy v seniorskom veku, nemôžeme byť prekvapení, že mnohí majú nejasno v otázke sexuality vo vyššom veku.
Výsledkom týchto pomerov je, že časť seniorov rezignuje pod tlakom názoru, že sex nepatrí k staršiemu veku a snaží sa neprejavovať svoje prirodzené túžby. Iní nezapierajú svoju sexualitu, ktorá patrí aj k vyššiemu veku, ale často majú zbytočné zmiešané pocity, že sú nemorálni alebo nenormálni.

Psychosexuálne zmeny a zmeny sexuálnych reakcií u starších žien
  • Menopauza (prechod) znamená ukončenie menštruácie a koniec ženskej plodnosti. Priemerný vek pre menopauzu je 51 rokov. Vzhľadom na zvyšujúci sa priemerný vek, možno predpokladať, že ženy prežijú polovicu dospeleného veku po menopauze.
  • Väčšina žien nemá výraznejšie nepríjemné pocity sprevádzajúce menopauzu a udržiava si sexuálny záujem a schopnosť pozitívnych sexuálnych reakcií. Iné ženy mávajú nepríjemné pocity ako návaly krvi, porucha spánku, depresie a obavy, bolesti hlavy a precitlivelosť v dôsledku poklesu ženských pohlavných hormónov- estrogénov.
  • Pre ženy po menopauze je prirodzené, že potrebujú dlhšiu dobu vzrušenia, aby dosiahli vaginálnu lubrikáciu ( zvlhčenie). Sexuálne vzrušenie u starších žien sa prejavuje slabším rozšírením pošvy, ako u mladých, znížením intenzity orgazmu a rýchlejšou fázou uvoľnenia.
  • Menej často pozorujeme u starších žien zníženie sexuálnej túžby a citlivosti klitorisu.

Zmeny sexuality u starších mužov
Úvodom treba zdôrazniť, že starnutie v žiadnom prípade neznamená koniec sexuálnej aktivity. Pre jej udržanie, možno povedať že zhruba po päťdesiatke- šesťdesiatke, sú rozhodujúce dva faktory: dobré zdravie a primeraná partnerka. Dobrá sexuálna aktivita v mladosti je predpokladom pre dobrú výkonnosť aj vo vyššom veku. Je známe, že medzi 20. a 50. rokom dochádza k určitému poklesu sexuálnej aktivity. Avšak je potvrdené, že ešte po päťdesiatke mávajú muži počas nočného spánku erekcie trvajúce priemerne 90 minút. A nie sú to erekcie vyvolané ani erotickými snami, ani naplnením močového mechúra. Sú dôsledkom aktivity autonómneho nervového systému u primerane zdravého muža.

Treba však uviesť, že u staršieho muža trvá dlhšie, kým sa dostaví stoporenie, a na zahodenie nie je ani pomoc chápajúcej partnerky. Toto spomalenie je dôsledkom fyziologických pochodov a v žiadnom prípade to nemožno hodnotiť ako sexuálnu poruchu.
Ani dlhšie obdobie sexuálnej abstinencie nevedie k atrofii pohlavných orgánov a nie je príčinou erektílnej poruchy

Aká je krivka pohlavnej aktivity v priebehu života?
U mužov je krivka pohlavnej aktivity najvyššia asi vo veku 20 rokov, potom mierne klesá, ale pohlavná aktivita mužov pretrváva až do vysokého veku v závislosti od ich zdravotného stavu, primeranej partnerky. U žien dochádza k vrcholu krivky až po tridsiatke, niekedy okolo 35. roku, teda u žien sa vyvíja maximum orgastickej schopnosti o niečo neskôr, ako u mužov.