MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Sterilizácia muža

OTÁZKA: Prosil by som bližšie informácie o sterilizácii muža, či a kde sa robí tento zákrok aj ambulantne?

Sterilizácia muža je operačný zákrok, pri ktorom sa prerušia semenovody a tým sa získa neplodnosť. Hoci sa vo svete robia ročne milióny týchto zákrokov, u nás je stále slabá informovanosť o tejto možnosti a pretrváva dôraz podrobovať sterilizácii ženy. V každom prípade si treba tento zákrok dopredu zvážiť, pretože sa jedná viacmenej o trvalé zbavenie plodnosti.

U muža sa jedná o jednoduchší výkon ako u ženy, pretože semenovody sú bližšie prístupné, uložené pod povrchom tela. Rez sa vedie na koži v hornej časti mieška, uvoľní sa semenovod, časť z neho sa odoberie na histologické vyšetrenie a preťaté konce sa podviažu. Tým sa preruší cesta, ktorou sa dostávajú spermie zo semenníkov von. Spermie sa síce aj potom vytvárajú v semenníkoch, no nedostávajú sa von a dochádza k ich vstrebávaniu. Pri sexuálnom vyvrcholení dochádza k ejakulácii menšieho množstva tekutiny ako predtým a táto už neobsahuje spermie.

U ženy sa jedná o technicky zložitejší výkon, ktorý predstavuje väčšiu záťaž pre organizmus. Prerušia sa pri ňom obidva vajcovody, takže sa zabráni tomu, aby sa vajíčko z vaječníka dostalo cez vajcovod do maternice.

Častou otázkou býva, či sa sterilizáciou nemôže oslabiť potencia. Nie- všetky sexuálne pocity aj potencia ostávajú neporušené. Z prieskumov vyplýva, že sexuálny život prežíva pár po zákroku kľudnejšie a bohatšie, pretože odpadá strach z nežiadúceho tehotenstva.

V našej ambulancii robíme sterilizácie mužov systémom jednodňovej chirurgie, teda pacient ráno príde, je operovaný a poobede v ten istý deň odchádza domov. Operácie vykonávame v celkovej, alebo lokálnej anestézii.