MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Liečba neplodnosti

OTÁZKA: Ako sa dá neplodnosť liečiť ?

Úspešnosť liečby záleží od kvality vyšetrenia muža a ženy, teda konkrétneho páru. Ako andrológ sa zaoberám diagnostikou a liečbou mužskej neplodnosti. Niekedy stačí dať do poriadku hormonálne hladiny, či už vysoké, alebo nízke hladiny hormónov. Zjednodušene by sa dalo povedať, že pri nízkych hladinách hormóny telu dodávame a pri vysokých hladinách hormóny znižujeme špecifickými liekmi. Dôležité je zistiť a preliečiť zápaly močopohlavných orgánov. Ďalej používame lieky zlepšujúce počet a pohyblivosť spermií. Od hormonálneho vyšetrenia záleží, či sú to lieky hormonálnej, alebo nehormonálnej povahy. Tehotenstvo často dosiahneme už po takýchto jednoduchších metódach. Niekedy je potrebné použitie komplikovanejšej techniky, napr. intrauterinná inseminácia semenom manžela. Teda v prípadoch slabšej pohyblivosti a slabšieho počtu spermií manžela podáme prepraté spermie do maternice. Túto ambulantnú bezbolestnú metódu používame dlhú dobu a pomohli sme tak už mnohým párom. Ak tieto jednoduchšie techniky zlyhajú, potom prichádzajú na rad komplikovanejšie metódy umelého oplodnenia, teda oplodnenie v skúmavke ( IVF - in vitro fertilizácia, resp. ICSI- interacytoplazmatická sperminjekcia ).

Nie je logické siahať hneď po najkomplikovanejších a aj najdrahších liečebných postupoch. Pokiaľ sa dá neplodnosť vyriešiť jednoduchšími a lacnejšími metódami, je to vítanejšie a prirodzenejšie. Až pokiaľ sme neúspešní jednoduchšími metódami, potom prichádzajú na rad komplikovanejšie techniky. Na techniky umelého oplodnenia treba hľadieť ako na jednu súčasť celého zložitejšieho procesu liečby neplodnosti. Oplodnenie v skúmavke nie je jediná a samospasiteľná metóda riešenia neplodnosti.

Spermie a oplodnenie

K oplodneniu vajíčka je potrebná mužská pohlavná bunka - spermia. Spermie sa vytvárajú v párových pohlavných žľazách - semenníkoch (testes). Na rozdiel od vajíčok ženy, spermie sa produkujú neustále a to v počte desiatok miliónov denne. Semenníky sú umiestnené mimo brušnú dutinu, lebo na produkciu spermií je potrebná nižšia teplota ako 37 st.C.

Zrelé spermie sa zhromažďujú v nadsemenníku, odkiaľ sa pri pohlavnom styku dostávajú silou svalov vo vývodových cestách von, a tak prichádzajú do pošvy ženy. Ďaľšiu cestu absolvujú spermie už pomocou bičíka, ktorým sa posúvajú dopredu. Cez kanál krčka maternice a dutinu maternice sa dostanú do vajcovodu, kde sa stretávajú s vajíčkom, ak je prítomné. Potom môže dôjsť k preniknutiu jednej spermie do vajíčka - k oplodneniu.

Spermie sú schopné oplodniť vajíčko ešte 2 dni po pohlavnom styku. Ideálne však je, ak sa spermie dostanú do pošvy ženy 1 deň pred tým, ako dozrie vajíčko vo vaječníku (tzn. 1 deň pred ovuláciou). Naproti tomu, schopnosť vajíčka oplodniť sa, je časovo obmedzená na pomerne krátku dobu. Je to asi 12 - 24 hodín po ovulácii.