MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Priebeh vyšetrenia plodnosti muža

OTÁZKA: Ako prebieha vyšetrenie plodnosti muža a je potrebné odporučenie lekára?

Na vyšetrenie plodnosti je potrebné odporučenie. Najdôležitejšou metódou na posúdenie plodnosti muža je komplexné laboratórne vyšetrenie semena (spermiogram ). Spermiogram sa v našich podmienkach vyšetruje v priestoroch Andrologickej ambulancie Diagnosticko preventívneho centra.

Pred vyšetrením je potrebné dodržať 3-5 dní sexuálnu abstinenciu, to znamená, že 3-5 dní nesmie byť styk ani výron semena. Semeno sa vyšetruje čerstvé, do jednej hodiny od získania. Na toto obdobie máme stanovené tabuľky, podľa ktorých posudzujeme kvalitu spermiogramu. Pri kratšej sexuálnej abstinencii je kvalita spermiogramu slabá- výsledok je falošný. Nemá význam ani vyšetrenie po dlhšej sexuálnej abstinencii- výsledok nie je lepší, len sa vyskytuje veľké množstvo starých slabých spermií. Rovnako je chybou doniesť materiál na vyšetrenie z domu, kedy najmä v zime sú spermie po dlhšej dobe v chlade mŕtve, a my nevieme, či je tomu tak pre nesprávne podmienky vyšetrenia, alebo je to objektívny nález. Obvyklé je získať materiál v priestoroch zdravotníckeho zariadenia a odovzdať ho hneď na vyšetrenie do laboratória pri Andrologickej ambulancii. Výsledok sa pacient dozvie cca za hodinu.

Vzhľadom na známy fakt, že kvalita spermiogramu u muža sa mení, a to smerom k lepšej, alebo horšej, pre objektívne posúdenie je potrebné vyšetrenie opakované, obvykle 3x. Tým sa vyhneme náhodou dobrej, alebo náhodou zlej vzorke. Súčasťou vyšetrenia plodnosti je aj telesné vyšetrenie, ktoré nie je pre muža zaťažujúce a hormonálna analýza. Teda vidíte, že vyšetrenie plodnosti je náročné na čas aj trpezlivosť lekára aj pacienta.