MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Frigidita

Nielen muži majú problémy v sexuálnej oblasti. Nízkou sexuálnou vzrušivosťou, inými slovami frigiditou, trpí aj opačné pohlavie. Asi tretina žien dosahuje orgazmus len občas a za určitých podmienok. Desatina príslušníčok nežnejšieho pohlavia ho nedosiahne nikdy...

LIVE!: Mohli by ste bližšie objasniť pojem frigidita?
Kubiš: Tento pojem sa používal a niekedy stále používa na označenie viacerých ženských sexuálnych problémov súvisiacich s nedostatkom záujmu, chuti na pohlavný styk, problémov so vzrušením a orgazmom. Je to nepresný a pejoratívny termín, ktorý chybne naznačuje, že ženy s týmito problémami sú sexuálne pasívne, emocionálne chladné, alebo nemilujúce. Sexuológovia v súčasnosti používajú termín frigidita viac-menej už len na označenie nízkej sexuálnej vzrušivosti.

LIVE!: Aký typ žien za vami najčastejšie chodí s týmto problémom?
Kubiš:Skôr mladšie ako staršie. Nie sú spokojné či už so svojím intímnym životom alebo vzťahom. Stáva sa aj, že málo vzrušivé ženy sú promiskuitné. Nedostatočnú vzrušivosť sa totiž snažia riešiť častým striedaním partnerov. Len málo žien s trvalou celkovou anorgazmiou, teda neschopnosťou dosiahnuť orgazmus, masturbuje. Následkom je, že nepoznajú dostatočne vlastné sexuálne reakcie, ktoré sa iné ženy naučia práve pri masturbácii. Vo všeobecnosti platí, že ženy sexuológa najčastejšie vyhľadajú v začiatkoch intímneho života, potom po pôrode a v prechode.

LIVE!: Navštevujú vás i známi ľudia?
Kubiš: Áno, známi aj neznámi. Väčšinou všetci najviac túžia po jednom. A to je dobrý pevný, fungujúci vzťah so všetkým, čo k tomu patrí. To, že dobrý sex je korením života a poskytuje zážitky, ktoré nezažijeme pri žiadnej inej činnosti, platí pre všetkých.

LIVE!: Ktoré faktory frigiditu najčastejšie spôsobujú?
Kubiš: Príčiny sú viaceré. Môžu byť cievne: srdcocievne ochorenia, hypertenzia, vysoké hladiny cholesterolu, cukrovka. Tieto vedú ku vzniku aterosklerózy, ktorá zhoršuje prekrvenie ženského genitálu. Následkom sú väzivové zmeny tkaniva klitorisu a pošvy, ktoré vedú k premene elastického tkaniva na tuhé, slabo prekrvené. Ďalej to môžu byť nervové príčiny: ochorenia mozgu, miechy, periférnych nervov, napríklad v dôsledku cukrovky, ale aj úrazy miechy zhoršujú vedenie vzruchov a sú príčinou sexuálnych porúch. Nemôžem obísť ani hormonálne príčiny. Frigiditu môže spôsobiť pokles hladín ženských pohlavných hormónov- estrogénov po chirurgickom odstránení vaječníkov, v dôsledku závažných ochorení vaječníkov alebo v dôsledku menopauzy. Často sa stretávam so sexuálnymi problémami ako nežiaducim vedľajším účinkom dlhodobého užívania antikoncepčných tabletiek. Príčiny sú aj svalové: oslabenie a pokles svalov panvového dna u žien po opakovaných pôrodoch a vo vyššom veku sú častou príčinou porúch orgazmu a bolestí pri styku. Minimálne také dôležité, ako telesné sú psychické príčiny. Je dôležité poznať subjektívne hodnotenie ženy, ako je spokojná so svojím sexuálnym životom.

LIVE!: Kedy sa žena považuje za frigidnú?
Kubiš: Len žena sama vie najlepšie posúdiť, ako to je, či má problém, alebo nie. Ak nie je spokojná so svojím sexuálnym životom, problém má. Ak je spokojná, problém nemá. Ženy to majú v sexualite zložitejšie, ako muži. Napríklad ženy, ktoré nemôžu dosiahnuť orgazmus, môžu pocítiť vzrušenie, lubrikáciu a tiež radosť zo sexuálneho styku. Napriek tomu ich sexuálna odozva nedosahuje stupeň orgazmu. Mnohé ženy, ktoré nemajú orgazmus, majú potešenie zo sexuálneho styku. No veľa ďalších je veľmi nespokojných a trpia.

LIVE!: Čo môže byť následkom neuspokojivého sexuálneho života?
Kubiš: Nedostatok orgazmu môžu ženy pociťovať ako svoje zlyhanie. Neschopnosť dosiahnuť orgazmus spôsobuje, že sa čoraz menej tešia z intímneho styku. Negatívne emócie sa prejavujú na kvalite vzťahu, na partnerovi. Dnes už asi málokto nepokladá spokojný sexuálny život za dôležitú súčasť celkového pocitu spokojnosti.

LIVE!: Dá sa dá sa frigidita liečiť?
Kubiš:Áno. Pri nedostatku estrogénov je účinná hormonálna substitučná liečba, ktorá doplní chýbajúce ženské hormóny. Tým sa zlepší znížená citlivosť klitorisu, zvýši libido, odstráni suchosť pošvy, ktorá býva príčinou nepríjemných pocitov a bolestí pri styku. Suchosť pošvy možno zlepšiť pomocou lubrikačných gélov. Keďže nie všetky sexuálne poruchy u žien sú psychicky podmienené a dôležitú úlohu v ženskej sexualite zohráva dobré prekrvenie genitálu, ukazuje sa sľubné využitie vazoaktívnych látok - teda medikamentov, ktoré zlepšujú prekrvenie. Takou je aminokyselina L-arginín. Vo svojej praxi veľmi často používam taktiež cvičenia svalov panvového dna (Kegelove cviky) po primeranej inštruktáži a informáciách o fyziológii a patológii sexuálnych funkcií. Na liečbu odporúčam aj erotické pomôcky, najmä na stimuláciu klitorisu a G- bodu. Svojim pacientkam viem ponúknuť tie najnovšie erotické pomôcky, a viem im poradiť, čo je pre nich najvhodnejšie, čo splní ich predstavy.
Hitom sú vibrátory, ktoré nielen vibráciou stimulujú oblasť klitorisu, ale sú aj ohybné, rotujú v pošve. Novinkou je vibrátor z umelej kože. Jeho povrch aj tvar veľmi reálne pripomína penis. Nízka sexuálna vzrušivosť, ak sa vylúči telesná príčina tohto problému, sa dá liečiť aj na čisto psychickom základe.
Liečbu ženských sexuálnych problémov si nemožno predstaviť bez dobrej spolupráce sexuológa s gynekológom. Sexuálne problémy môžu byť sekundárne pri základnom gynekologickom ochorení- zápale, nádore a pod. V tých prípadoch liečba gynekologického ochorenia vyrieši aj sexuálne problémy.

LIVE!: Dokážete vyliečiť každú ženu?
Kubiš: V tomto prípade neplatí, že do každej zámky existuje kľúč. Avšak, prečo sa nepokúsiť hľadať ten správny kľúč? Problémom však je, že len veľmi málo žien vyhľadá pomoc lekára - zrejme pre malé množstvo objektívnych informácií o tejto problematike a veľký vplyv predchádzajúcej výchovy.

LIVE!: Ženský orgazmus vraj prichádza až s určitým vekom, je to tak?
Kubiš: Áno. Väčšina žien nemá schopnosť dosahovať orgazmus vrodenú, ale získava ju postupne. Maximum orgazmov dosahuje často až po tridsiatke. Väčšina žien dosahuje orgazmus dráždením klitorisu. Jednou cestou je naučiť sa to pri masturbácii, hľadať citlivé miesta a spôsoby stimulácie. Druhou cestou je učiť sa to pri milovaní s partnerom. Ženy to majú pri dosahovaní orgazmu zložitejšie, ako muži. Psychická zložka je u nich dôležitejšia. Nepríjemné skúsenosti, ako napríklad znásilnenie, vplývajú na psychiku ženy negatívne. Ale pri vzájomnom porozumení a trpezlivosti sa aj tieto problémy dajú prekonať.

LIVE!: Môže frigidita ženy súvisieť s partnerom?
Kubiš:Áno, dalo by sa povedať, že žena je na partnera viac vyberavá. Anorgazmia nemusí byť trvalá a celoživotná, môže byť len prechodná a viazaná na určitého partnera. Žena proste nedosahuje orgazmus, keď nie je na správnom mieste so správnym partnerom. Pri partnerských problémoch vo vzťahu nemožno očakávať od ženy, aby dosahovala orgazmus takpovediac na stlačenie gombíka. Žena nie je stroj.

LIVE!: Čo pokladáte za najväčšie omyly, ktoré si ľudia myslia o frigidite?
Kubiš: Najväčším omylom je mýtus, že žena musí dosahovať orgazmus vždy - pri každom styku, súčasne s mužom a výhradne počas styku. Žiaľ mnohé ženy veria, že keď nedosahujú orgazmus, nie sú v poriadku. Zo sexuologického pohľadu nie je problém, ak žena nedosiahne orgazmus počas styku pri penovaginálnom spojení, ale ho dosiahne manuálnou alebo orálnou stimuláciou. Nedostatok pravidelného dosahovania orgazmu počas pohlavného styku bez dodatočnej manuálnej stimulácie klitorisu je u žien bežným javom. Len 30%- 44% žien dosahuje orgazmus bez manuálnej stimulácie klitorisu.

LIVE!: Ako sa u ženy prejavuje vzrušenie?
Kubiš: Prejavy vzrušenia, vyvrcholenia, dokonca aj ejakulácia sú dosť podobné u mužov aj žien. U oboch pohlaví je prejavom vzrušenia zvýšené prekrvenie pohlavných orgánov, ktoré sa prejavuje známou erekciou u muža. Menej známymi prejavmi vzrušenia ženy je, že dochádza k stoporeniu klitorisu a zdureniu pyskov ohanbia. Prejavom zvýšeného prekrvenia výstelky pošvy je aj tvorba klzkej tekutiny, lubrikácia. Práve dostatočné zvlhčenie, lubrikácia sú prejavom dobrého vzrušenia ženy a lubrikácia sa pokladá za obdobu erekcie muža. Prejavom vyvrcholenia o obidvoch pohlaví sú rytmické sťahy svalov panvového dna. U žien vytvárajú svalové sťahy vonkajšej tretiny pošvy tzv. orgastický prstenec. Ejakulácia mužov je vo všeobecnosti známa, ale málo sa vie, že aj ženy mávajú tzv. ženskú ejakuláciu. Minimálne tretina žien zažila ejakuláciu tekutiny, ktorej zdrojom sú malé žliazky v blízkosti močovej rúry, ktoré sa označujú aj ako ?ženská prostata?.

LIVE!: Líši sa nejako mužské a ženské sexuálne správanie?
Kubiš: Mužské sexuálne správanie je viac zamerané na telesné prejavy, u žien prevažuje viac emocionálna zložka. Výraznejšie u žien platí, že hlavný sexuálny orgán nie je medzi nohami, ale medzi ušami.

LIVE!: Aké sú najčastejšie ženské sexuálne predstavy?
Kubiš: Ženy preferujú mužské uniformy, snívajú o sexe s mužným dôstojníkom. Zvyknú spájať vo fantáziách (niekedy aj v reálnom živote) príjemné s užitočným. Teda sex so šéfom. Častou fantáziou, najmä žien, ktoré sa navonok prejavujú ako nezávislé, suverénne, je predstava submisivity, podriadenosti, niekedy predstava znásilnenia. Brutálny drsný sex je predstava mnohých intelektuálok. Napriek tomu treba povedať, že ženské sexuálne predstavy sú vo všeobecnosti skôr o nežnosti, pocitoch, citovom stave.

LIVE!: Čo vie ženy podľa vašich skúseností najviac "rozpáliť"?
Kubiš: Mnohé ženy vzrušujú rovnaké veci ako mužov, napríklad tanec, jakuzzi, sadomasochistické aktivity, sex s rovnakým pohlavím, sex v trojici. Čo sa týka mužov, ženy ich posudzujú podľa toho, ako sa obliekajú. Typickým oblečením, ktoré zdôrazňuje mužskosť sú džínsy. Vyšportovaný muž v priliehavom tričku je tiež sexi. V minulosti si muži získavali ženy romantickými serenádami za sprievodu lutny pri svite mesiačika. Neskôr to bola klasická španielska gitara. Dnes je to drsne vyzerajúci rocker s elektrickou gitarou v ruke, ktorá vyludzuje zvuky drásajúce srdce, dušu aj uši. Na druhej strane perfektne ušitý oblek zdôrazňuje spoločenské postavenie, bohatstvo a moc muža a jeho mužnosť. Dobre oblečený muž priťahuje ženy viac, ako zanedbaný. Čierna kožená bunda pôsobí na ženy vyzývavo už mnohé roky. Ženy vie ?rozpáliť? aj milostná esemeska alebo mail. Na upútanie ženy slúži aj nevtieravý parfém, ktorý zdôrazňuje osobnosť muža. Kúzlo sviečok pôsobí upokojujúco aj na ženskú psychiku, vytvára príjemné prostredie. Sú vyhradené na výnimočné chvíle, oheň je zdrojom vzrušenia. Výkonné športové autá sa v podvedomí spájajú s divokým, sexuálne výkonným mužom.

LIVE!: Čoho sa majú partneri vyvarovať, alebo čo, naopak, musia robiť, aby bol sex pre nich uspokojivý?
Kubiš:Mali by mať nadhľad, preniesť sa nad každodenné maličkosti, tešiť sa z malých vecí. Problémy vo vzťahu si musia v prvom rade vykomunikovať a vyriešiť sami. Na to medicína všeobecne účinné tabletky nemá. Vzťah si budujú predovšetkým oni dvaja. A ak sa problém nedarí riešiť samotnej dvojici, treba zvážiť návštevu sexuológa. Inak, všetci moji pacienti dosiaľ potvrdili, že vo dvojici je lepšie, ako samému. Aj keď sa dvaja rozídu, ďalej hľadajú toho správneho do dvojice.