MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

G - bod

OTÁZKA: Je pravda, že vyvrcholenie u ženy možno dosiahnuť dráždením istého bodu v pošve?

Informácie o tom, že niektoré ženy sú schopné dosiahnuť orgazmus a aj ejakuláciu intenzívnym dráždením určitého miesta na prednej stene pošvy potvrdil klinický výskum. Toto miesto zvýšenej erotickej dráždivosti bolo nazvané Grafenbergov bod ( skrátene G- bod, anglicky G- spot ) na počesť gynekológa Ernesta Gräfenberga, ktorý prvý upozornil na erotický význam tohoto miesta vagíny pred vyše 40 rokmi.

Grafenbergov bod možno nahmatať pri pozornom prehmataní prednej steny pošvy medzi zadnou časťou lonovej kosti a krčkom maternice. Pomocou dvoch prstov možno objaviť tento útvar v hĺbke 4-5cm od pošvového vchodu. Presné miesto G- bodu môže zistiť partner, alebo sama žena, najlepšie v podrepe. Snáď netreba zdôrazňovať čisté umyté ruky a ostrihané nechty.

Na začiatku hľadania často nejasne hmatného G- bodu sa žena alebo jej partner musia orientovať podľa pocitov vyvolaných tlakom prstov. Pri dráždení hľadaného G-bodu udávajú ženy veľmi príjemné pocity, niektoré naopak prežívajú toto dráždenie ako nepríjemné. Niekedy pociťujú nutkanie na močenie. Podrobnejší postup vo forme obrázkov s textom poskytujeme na našej ambulancii.

Po intenzívnom dráždení v priebehu minúty a viac dochádza k zdureniu tohto miesta do veľkosti fazule. Pocity udávajú ženy ako veľmi slastné a silnejúce. Neskôr dochádza k orgazmu, ktorý je často veľkej intenzity.

Pri takto vyvolanom orgazme možno niekedy pozorovať ejakuláciu niekoľko kvapiek až niekoľko mililitrov bezfarebnej tekutiny z ústia močovej rúry. Niekedy tekutina z ústia vyteká, niekedy vystrekne do vzdialenosti pár centimetrov. Potvrdená je dokonca aj ejakulácia tekutiny do vzdialenosti viac ako meter!

Výskumy potvrdzujú, že zdrojom tejto tekutiny je tzv."ženská prostata". Anatomicky sa jedná o žľazy uložené v okolí močovej rúry, ktoré majú rovnaký embryologický základ ako prostata. Vývody týchto žliazok ústia priamo do močovej rúry. Pri rovnakom embryologickom základe tkaniva G-bodu a mužskej prostaty možno predpokladať, že ich výlučky budú mať podobné zloženie. Tento predpoklad vedci potvrdili. Mnohé ženy udávajú, že tekutina má podobný zápach ako semeno.

Čo záverom? Objav G- bodu, ktorý je obdobou mužskej prostaty potvrdzuje, že muž a žena sú si podobní viac, ako by sa nám niekedy zdalo. Našťastie sú medzi nimi odlišnosti, ktorých objavovanie je príjemnou a vzrušujúcou stránkou vzťahu muža a ženy. Objavovanie G- bodu je tiež jednou z ciest obohatenia tohto vzťahu.