MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
  • sexuológ, urológ, andrológ

    sexuológ, urológ, andrológ

Erektilná dysfunkcia - injekčná liečba

OTÁZKA: Existujú bezpečné injekcie na navrátenie mužskej potencie?

Názov impotencia si získal výrazný pejoratívny nádych, preto sa v literatúre , ale aj v praxi častejšie používa termín erektilná dysfunkcia. Takže - erektilná dysfunkcia znamená, že muž nemôže dosiahnuť erekciu, teda stoporenie, stvrdnutie pohlavného údu, potrebnú pre uspokojujúci pohlavný styk. Muž máva pomerne často krátkodobé problémy s erekciou, ak je rozrušený, niečo ho trápi, prípadne po požití väčšieho množstva alkoholu. Závažnejší problém predstavuje trvalá, alebo chronická erektílna dysfunkcia. Táto postihuje, či už v ľahšej alebo ťažšej forme, asi 10% mužov. Postihuje prakticky všetky vekové kategórie, s vyšším vekom počet týchto porúch samozrejme narastá.

V dôsledku intenzívneho výskumu máme dnes k dispozícii niekoľko veľmi účinných liečebných metód, takže vieme zabezpečiť primeranú sexuálnu realizáciu prakticky v každom prípade. Či už odporučením vhodných tabletiek, injekcií, podtlakových púmp, cievnych operácií, alebo pomocou implantácie vystužujúcich protéz. V liečbe postupujeme v uvedenom poradí, od menej zaťažujúcich metód, k tým najnáročnejším postupom.

Zavedenie intrakavernóznej aplikácie liekov spôsobilo doslova revolúciu v liečbe erektilnej dysfunkcie. Na vysvetlenie: intrakavernózna aplikácia znamená podávanie lieku do toporivých telies pohlavného údu. Používali sa rôzne medikamenty, ale pre ich pomerne závažné vedľajšie účinky pokračoval intenzívny výskum v tejto oblasti ďalej.
Roku 1995 bol uvedený na americký a súčasne aj slovenský trh preparát najnovšej generácie na intrakavernóznu aplikáciu.Jedná sa o hormón zo skupiny prostaglandínov, ktoré sa normálne tvoria v ľudskom organizme. Tým, že je to teda nie cudzorodá látka, je dané, že prakticky nemá nežiadúce účinky. Využíva sa jeho vazodilatačný účinok- teda to, že rozširuje cievy a zlepšuje prívod krvi do orgánu, v tomto prípade do toporivých telies penisu.

Preparát má v priemere 95%-nú účinnosť a spôsob jeho podávania je celkom jednoduchý. Je potrebné, aby vyškolený lekár- andrológ oboznámil pacienta so spôsobom podania injekcií, ktoré si potom pacient vpichne sám, doma, pred stykom (podobne, ako si pacient s cukrovkou podáva inzulín). Celý postup aplikácie je spracovaný vo forme textu s obrázkami, ktorý poskytujem svojím pacientom, takže skutočne nie je problém osvojiť si ho. Andrológ zabezpečuje ďalej pacientovi pomoc pri prípadných nejasnostiach alebo problémoch. S uspokojením môžem konštatovať, že od zavedenia intrakavernóznej aplikácie tohto nového lieku sa u mojich pacientov nevyskytli žiadne komplikácie.

Účinok injekcie nastupuje za 15 minút a erekcia trvá priemerne 60- 90 minút, podľa množstva podaného lieku. Je zaujímavé, že erekcia trvá aj po vyvrcholení, výrone semena, takže muž môže dosiahnuť opakované vyvrcholenie. Okrem okamžitého účinku liek posiľuje erektílne tkanivu údu a vedie aj k zlepšeniu spontánnych normálnych erekcií. Takže je predpoklad, že po sérii injekcií sa zlepší prirodzená erektílna schopnosť a pacient už nepotrebuje injekcie.

Odborníci sa zhodli, že je to v súčasnosti najúčinnejší liek na liečbu erektilnej dysfunkcie.
Spôsob podávania nerobí pacientom problémy, zbytočné sú obavy z bolesti, používajú sa špeciálne, veľmi tenké ihly. Liek sa podáva do toporivých telies penisu. Používanie je asi také obtiažne, ako osvojenie si používania zubnej kefky na čistenie zubov. Fľaštičky s liekom je potrebné uchovávať v chladničke, aby sa neznížil jeho účinok.
Tento liek nemôže doporučiť a predpísať každý lekár. Patrí do rúk vyškoleného lekára s andrologickou špecializáciou.