MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
 • sexuológ, urológ, andrológ

  sexuológ, urológ, andrológ

O lekárovi MUDr. Ivanovi Kubišovi

MUDr. Ivan Kubiš, urológ, sexuológ, andrológ

 • má špecializačnú atestáciu I. a II. stupňa z urológie a atestáciu z lekárskej sexuológie
 • prezident Spoločnosti za zdravý sexuálny život
 • člen Výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti
 • krajský odborník pre sexuológiu
 • držiteľ viacerých tuzemských aj zahraničných certifikátov
 • držiteľ certifikátu Bisnode ( PDF verzia SK, PDF verzia EN)


Sexuológ, urológ, erektilná dysfunkcia - špecialista na liečbu erektilnej dysfunkcie - porucha erekcie rázovou vlnou. Má 36 rokov medicínskej praxe. Absolvoval niekoľko zahraničných stáží. 20 rokov pracoval na Urologickom oddelení Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. V súčasnosti pracuje v andrologickej ambulancii, Diagnosticko preventívneho centra v Banskej Bystrici.


Pracovisko:
Andrologická ambulancia - Diagnosticko-preventívne centrum,
Penzión Bella Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/416 42 79

 • komplexná špecializovaná starostlivosť párom s poruchami plodnosti
 • sexuálne problémy
 • umelé oplodnenie
 • sterilizácia mužov
 • poruchy potencie