MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
 • sexuológ, urológ, andrológ

  sexuológ, urológ, andrológ

O neplodnosti

Z prognóz vývoja obyvateľstva SR do roku 2025 vyplývajú nasledovné závažné skutočnosti:
 • Slovensko bude mať menej obyvateľov a navyše bude starnúť.
 • Rodičky budú staršie: priemerný vek žien pri pôrode sa posunie z dnešných 26.5 roka na vek 28 až 28.5 roka, podobne ako je tomu v Západnej Európe.
 • Populačný vývoj v Západnej európe kopírujeme s 15- až 20-ročným oneskorením.
 • Za zhruba 20 rokov poklesol počet pôrodov ročne na polovicu.

Príčiny znižovania pôrodnosti:

 1. Sociálno- ekonomické dôvody.
  Slováci sú podľa výskumov zodpovední pri rozhodovaní o zakladaní rodiny v tom, že zvažujú, či majú dosť peňazí a či majú kde bývať. To, že nemajú kde bývať, mnohých od rodiny odrádza.
 2. Nová hodnotová orientácia obyvateľstva.
  Nízka pôrodnosť nie je len dôsledok zlej ekonomickej situácie. Menej narodených detí je bežné aj vo ekonomicky vyspelých štátoch, kde sú lepšie materiálne podmienky. Mnohí ľudia by si dieťa finančne mohli dovoliť, rodinu však nechcú. Proti manželstvu a rodičovstvu uprednostňujú budovanie kariéry, cestovanie, uprednostňujú jednoduchší spôsob života. Pôrody odkladajú na neskorší čas alebo k nim ani nepríde- toto sa často pokladá za hlavný faktor znižovania pôrodnosti.
 3. Zvyšovanie počtu neplodných párov.
  Zvyšovanie počtu neplodných párov je negatívny jav, o ktorom sa na Slovensku málo hovorí. Pritom tu máme veľké množstvo manželských párov, ktoré túžia mať deti nezávisle na ekonomickej situácii a výchovu dieťaťa kladú v hodnotovom rebríčku na prvé miesto- ale príroda im nie je naklonená.
V minulosti to bola výhradne žena, ktorá vyhľadala pomoc a liečbu u lekára v prípade problému s otehotnením. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že väčšina výskumov bola vtedy zameraná na liečbu ženskej neplodnosti. Často bola žena podrobovaná zbytočným nepríjemným a zaťažujúcim vyšetreniam- ktoré nič nezistili aj výčitkám okolia, ktoré jej pomohli ešte menej. A nikoho nenapadlo hľadať príčinu neplodnosti u muža. Skutočnosť, že na bezdetnom manželstve sa svojou poruchou plodnosti podieľajú muži i ženy, si vyžiadal vytvorenie andrológie ako nového smeru v liečebno preventívnej činnosti. Andrológia v súčasnosti predstavuje jednu z dynamicky sa rozvíjajúcich disciplín vo svetovej medicíne. Popri problematike mužskej neplodnosti rieši problematiku mužskej sexuálnej dysfunkcie a mužskej antikoncepcie.

Treba zdôrazniť, že andrológia ako organická súčasť urológie úzko spolupracuje s ďalšími medicínskymi odbormi, najmä s gynekológiou a bez tejto spolupráce si činnosť andrológie nemožno predstaviť. Teda andrológiu by bolo možné nazvať aj mužskou gynekológiou.

Publikované údaje z 80.- 90. rokov uvádzali na Slovensku 12- 13% neplodných manželských párov, v súčasnosti máme už 15% neplodných manželstiev = každé 6.-7.manželstvo na Slovensku má problém s otehotnením. Najnovšie údaje na Slovensku ukazujú, že priemerne u 63% neplodných párov je príčinou neplodnosti práve muž. Zhoršujúci sa stav mužskej plodnosti znepokojuje odborníkov.
Výskumy v krajinách s vysokou životnou úrovňou potvrdzujú, že najviac porúch reprodukčných funkcií spôsobuje zhoršujúce sa životné prostredie, priemyselné chemikálie a civilizačné faktory: od fajčenia cez drogy až po stres.

Dôkladné vyšetrenie plodnosti muža je nevyhnutný prvý krok k úspešnej liečbe neplodnosti. Starostlivosť o muža z neplodného páru preberá odborný lekár- andrológ, ktorý je špecialistom na vyšetrenie a liečbu mužskej neplodnosti. Vyšetrenie plodnosti muža zahrňuje kompletnú anamnézu a telesné vyšetrenie vrátane vyšetrenia krvi a semena. Ďalšie vyšetrenie a liečba závisí od výsledkov tohoto základného vyšetrenia.

Teda na neplodnosť sa nemožno pozerať len ako na problém ženy alebo muža, ale ako na problém páru. Názor, že na príčine neplodnosti má svoju "vinu" len žena, patrí už ďalekej minulosti.

Komplexné andrologické vyšetrenie muža z neplodného páru je prvou podmienkou a základom pre úspešnú liečbu páru.