MUDr. Ivan Kubiš

Slovami lekára

Existuje niečo ako nevyliečiteľne impotentný muž?

Nie, v súčasnosti už vieme zabezpečiť prakticky každému mužovi, ktorý sa na nás obráti so žiadosťou pomoc, primeranú sexuálnu realizáciu.
 • sexuológ, urológ, andrológ

  sexuológ, urológ, andrológ

Sexualita vo vyššom veku u mužov

OTÁZKA: Ako je to so sexuálnym životom mužov vo vyššom veku? Mám sa ho vzdať?

Je prirodzené, že u mužov vo vyššom veku dochádza v sexualite k niektorým zmenám. Väčšinou sa prejavujú v znížení chuti do styku- libida a je potrebný dlhší čas na dosiahnutie erekcie. Znižuje sa citlivosť penisu a znižuje sa tvrdosť údu pri erekcii. Psychogénna stimulácia sa stáva menej dôležitou, viac dôležitou sa stáva manuálna stimulácia k dosiahnutiu erekcie. Znižuje sa frekvencia nočných a ranných erekcií a u mnohých mužov sa znižuje intenzita orgazmu a objem ejakulátu. Znižuje sa frekvencia pohlavných stykov a predlžuje sa časový interval medzi nimi.

Popri oslabení iných funkcií u mužov vo vyššom veku zvyšuje sa aj výskyt erektilnej dysfunkcie. Už vo vekovej skupine 50-ročných mužov sa pozoruje približne u 50% erektilná dysfunkcia. Výskyt erektilnej dysfunkcie zvyšujú ďalšie rizikové faktory, napríklad 30-50% mužov s cukrovkou má erektilnú dysfunkciu.

V súčasnosti zaznamenávame zvýšený počet mužov, ktorí sa obracajú o pomoc na sexuologické ambulancie. Je to dôsledok viacerých faktorov. Predovšetkým je to dôsledok objavu účinných a bezpečných liekov, ktoré máme k dispozícii. Veľmi dôležitý je vplyv masmédií, ktoré sa častejšie venujú problematike sexuálnych porúch, znižujú sa tradičné zábrany mužov navštíviť sexuologickú ambulanciu, populácia nám "stárne", teda zvyšuje sa priemerný vek mužov aj priemerný vek dožitia. Zvýšený počet mužov na sexuologických ambulanciách je aj v dôsledku malého počtu špecialistov, ktorí sú schopní poskytnúť odbornú starostlivosť.

Hoci erektilná dysfunkcia nespôsobuje úmrtnosť, výrazne negatívne ovplyvňuje pacienta a jeho partnera a zhoršuje kvalitu života.
V súvislosti so zvyšujúcim sa priemerným vekom mužov sa mnohí sedemdesiatnici necítia starými a často si želajú pokračovať v sexuálnom živote. Mnohí z týchto mužov majú mladšie partnerky a dožadujú sa liekov, ktoré im pomáhajú vyriešiť sexuálne problémy. Pokladáme za prirodzené, keď si stárnúci pár praje pokračovať v sexuálnom živote. Je celkom bežné, že starší ľudia udávajú, že ich sexuálny život je pre nich viac uspokojivý ako bol v mladosti a toto prirodzene priaznivo vplýva na ich telesné a duševné zdravie.

Poznáme viaceré faktory, ktoré priaznivo vplývajú na sexuálny život v sedemdesiatke:
 1. väčší význam sexu v mladých rokoch
 2. lepšie duševné zdravie
 3. mladší vek pri prvom pohlavnom styku
 4. lepší subjektívny pocit zdravia u žien
 5. lepšia sexuálna výkonnosť mužov v dvadsiatke

Je známe, že výskyt erektilnej dysfunkcie vo vyššom veku ovplyvňujú viaceré rizikové faktory, ako ateroskleróza, diabetes, hypertenzia, hyperlipidémia, fajčenie, obezita a nedostatok pohybu

Odbornú starostlivosť špecialistov- sexuológov si vyžadujú najmä títo pacienti:
 1. mladí pacienti s anamnézou úrazu panvy a perinea, hypogonadizmus
 2. keď je diagnóza na pochybách, alebo laboratórne vyšetrenia nie sú jednoznačné
 3. keď je podozrenie na kardiovaskulárne ochorenie, je potrebné doplniť ekg a kardiologický nález
 4. pacienti so zakrivením penisu, napr.pri Peyronieho chorobe
 5. keď je potrebné psychosexuálne poradenstvo
 6. evidentné postihnutie periférnych ciev
 7. nedostatočná odpoveď na liečbu.